Gutars Bågskyttar Kontakt

Styrelsen


Ordförande:
Camia Eklöf Lindgren "Nola Korpklo"
camia punkt eklof snabel-a gotland punkt se


Vice ordförande / Materialförvaltare:
Lennart Olofsson "Hallbroen"
lennart snabel-a hallbros punkt se


Kassör:
Håkan Creutz "Håkan den Röde"
hakancreutz snabel-a gmail punkt com


Sekreterare:
Tom Westerholm "Leonel"
tom punkt w snabel-a telia punkt com


Webansvarig:
Elbereth Åhlberg "Elbereth"
elberethaa snabel-a gmail punkt com


Skytteansvarig:
Gunnar Holmgren "Januk"
januk snabel-a telia punkt com


Övrig ledamot:
Ulrika Bellner "Sol av Bellsjö"
u punkt bellner snabel-a hotmail punkt se